Ocena efektów zastosowania metody ORA na poprawę jakości postawy i stabilności posturalnej u dziewcząt 12-16 letnich z zaburzeniami statyki ciała. Badania przeprowadzone przez
CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE POSTAWY CIAŁA